S1-U, S2-U, S3-U

Category: Nosework

Spesialist klasse 1, klasse 2, klasse 3 utandørs. «Utandørsspesialist».
Søkskonkurranse der alle søk er utandørssøk.

Sjå regelverket for meir detaljar om vanskar i dei forskjellige klassane.