S1-I, S2-I, S3-I

Category: Nosework

Spesialist klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 innandørs. «Innandørsspesialist».
Søkskonkurranse der alle søk er innandørssøk. Merk innandørs er ikkje same som rom, alle typar innandørsområder kan brukast som til dømes gang, lagerhall, bod, deler av sal etc.

Sjå regelverket for meir detaljar om vanskar i dei forskjellige klassane.