S1-E, S2-E, S3-E

Category: Nosework

Spesialist klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 emballasje. «Emballasjespesialist».
Søkskonkurranse der alle søk er på emballasje. For klasse ein kun pappemballasje, i klasse to og andre typar beholderar og emballasje, og i klasse tre som dei andre samt bagasje.
Sjå regelverket for meir detaljar om vanskar i dei forskjellige klassane.
Søksområdet kan vere innandørs eller utandørs.