NW2

Category: Nosework

Noseworkkonkurranse klasse 2. Fem søk, eitt frå kvart søksmoment, pluss eitt søk frå eit tilfeldig søksmoment. Eitt til tre utlegg i kvar.

Sjå regelverket for grundigare innføring.