Napp

Category: Nosework

Ekvipasjen kan få «napp» i spesialistkonkurransane, dersom dei oppnår 75 poeng eller meir, og har maksimalt tre feilpoeng i ein og same konkurranse. Etter tre napp i same spesialistklasse får ekvipasjen tittel.