Klasse 2

Category: Nosework

Eitt til tre utlegg pr søk. Bjørk og/eller Anis. Emballasjesøket har minst ei planlagd forstyrring.

Sjå regelverket for grundigare innføring.