100 poeng

Category: Nosework

Maksimal poengsum i ein Noseworkkonkurranse. Kvart utlegg får poeng ut fra 100 delt på antall utlegg i konkurransen. Ein NW1konkurranse har fire søk og difor 100/4 som gir 25 poeng pr funn. Ein konkurranse med åtte utlegg gir 100/8 = 12 1/2 poeng pr funn. Tomsøk reknast poengmessig som eitt utlegg.