Nosework

S1-I, S2-I, S3-I

Spesialist klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 innandørs. «Innandørsspesialist». Søkskonkurranse der alle søk er innandørssøk. Merk innandørs er ikkje same som rom, alle typar innandørsområder kan brukast som til dømes gang, lagerhall, bod, deler av sal etc. Sjå regelverket for meir detaljar om vanskar i dei forskjellige klassane.

S1-U, S2-U, S3-U

Spesialist klasse 1, klasse 2, klasse 3 utandørs. «Utandørsspesialist». Søkskonkurranse der alle søk er utandørssøk. Sjå regelverket for meir detaljar om vanskar i dei forskjellige klassane.

NW3

Noseworkkonkurranse klasse 3. Seks søk, eitt frå kvart søksmomement, pluss to søk til fordelt på samme eller to forskjellige søksmomenter. Null til tre utlegg i kvart søk, ukjent antall utlegg for førar. Sjå regelverket for grundigare innføring.

NW2

Noseworkkonkurranse klasse 2. Fem søk, eitt frå kvart søksmoment, pluss eitt søk frå eit tilfeldig søksmoment. Eitt til tre utlegg i kvar. Sjå regelverket for grundigare innføring.

NW1

Noseworkkonkurranse klasse 1. Fire søk, eitt frå kvart søksmoment, eitt utlegg i kvart. Sjå regelverket for grundigare innføring.