Søknad om konkurranse

Konkurransesøknad

Husk at søknad må sendes inn tre mnd før konkurransetidspukt.
Beskriv konkurransested så utfyllende som mulig, flere bilder kan sendes per epost til lgt@nosework.no.
Konkurranseregelverket finner du under Nosework – Nyttige dokumenter – Regelverk

Send bilder av søksområdet, samt oversiktsbilder fra google eller lignende. Forsøk å vis helhet fra området som viser avstander og muligheter. Vi ønsker bilder av alle søksområder.
Send også en oversikt som viser innganger/utganger og parkering/lufting.
Bildene sendes til lgt@nosework.no

Du får kopi av egen søknad ved innsending, får du ikke eposten så ta kontakt.


Minner også om skjema for planlegging for konkurranser, som  du finner her.
Nosework Norge ønsker at alle arrangører bruker dette skjema og legger inn datoer/steder de planlegger konkurranse – før søknad blir sendt.
Flittig bruk av dette skjema sikrer bedre planlegging/variasjon av arrangementer i de forskjellige distriktene, og bedre samarbeid mellom arrangører.
Har du allerede ført inn? Takk!

Konkurransesøknad