Søknad om konkurranse

Konkurransesøknad

Husk at søknad må sendes inn tre mnd før konkurransetidspukt.
Beskriv konkurransested så utfyllende som mulig, flere bilder kan sendes per epost til lgt@nosework.no.
Konkurranseregelverket finner du under Nosework – Nyttige dokumenter – Regelverk

Send bilder av søksområdet, samt oversiktsbilder fra google eller lignende. Forsøk å vis helhet fra området som viser avstander og muligheter.
Bildene sendes til lgt@nosework.no

Du får kopi av egen søknad ved innsending, får du ikke eposten så ta kontakt!

Konkurransesøknad