Merker

 

Merker!

Innmelding om Merker må gjøres minst tre uker før testen holdes.
Merkene sendes til instruktøren i forkant av testen.

Merker er fremdeles under arbeid, og endringer kan komme for fremtidige Merker. 

 

Merker Meldingsskjema