Merker

Merker

Merker er en helt ny type aktivitet fra Nosework Norge, og er under evaluering. Endelige regler for Merker kommer i 2023.
Alle godkjente instruktører i Nosework Norge kan holde Merker.

Forord

Merker er en ny type prøve fra Nosework Norge, som vi håper vil stimulere til gøyal aktivisering og kreative utfordringer for ekvipasjer og instruktører. Der NWN-konkurranser skal gjennomføres i nytt og ukjent miljø for hundene, er Merker prøver som gjerne kan holdes på vante treningsområder. Merkene tar utgangspunkt i andre typer utfordringer enn konkurranse, og fokuserer på nyttige utfordringer i kjent miljø. Vi ønsker at Merker også vil få ekvipasjer til å tenke mer kreativt når de aktiviserer hunden på egen hånd, og inspirere instruktører til nye temakurs, treningsmål og aktiviteter for sine deltagere.

Under finner dere de forskjellige Merkene beskrevet, med noen forslag til oppgaver. Instruktørene må gjerne være kreative og finne andre utfordringer med samme mestringsgrad og tema. Oppgavene skal være lagt opp til mestring og problemløsning, passe også for nye ekvipasjer, og må være nye hver gang Merker avholdes. 

Det gis ingen poeng, plassering eller tidsopplysninger fra Merker. Ekvipasjen kan melde seg på Merker hos den instruktøren de ønsker, også i ukjent miljø.

 

MERKER

Spesifikasjoner og gjennomføring

Det er en tidsbegrensning på tre minutter pr søk.

Tidtakingen starter når hundens snute passerer startstreken. 

Hundefører vises frem til en tydelig startstrek, og må starte innen rimelig tid etter klarsignal fra dømmende instruktør.

Hundefører melder funn når han/hun mener hunden har funnet duftkilden. Det er ikke krav til en bestemt markeringsatferd fra hunden.

Hundefører kan belønne hunden når dømmende instruktør har bekreftet riktig funn. Ved feilmelding fra fører vil instruktør varsle hundefører om hvor funnet ligger. Hundefører kan la hunden søke videre og belønne på riktig sted.

Hunden skal søke selvstendig. Hovedregelen er at hunden er i bånd. Instruktør som dømmer kan gi tillatelse til søk med løs hund, i sikrede områder som er egnet. Alle typer seler unntatt anti-trekksele er tillatt. Alle typer halsbånd er tillatt, unntatt strup, pigg eller elektriske halsbånd.

Belønning i søksområdet er tillatt. Hundefører må anstrenge seg for å unngå forurensning av området, og holde avstand til funnsted ved belønning. 

Ved bruk av emballasje må nye, ubrukte pappesker benyttes. Esker som er ødelagt eller blitt kontaminert må byttes med nye.

Ved gjenbruk av områder for Merker, må dømmende instruktør finne nye funnsteder/lage andre varianter av søk enn de tidligere har brukt på trening eller for tidligere Merkeprøver.

Dersom ekvipasjen ikke består Merkeprøven, kan de ikke ta ny Merkeprøve av samme type samme dag.

Funnet skal være ukjent for ekvipasjen. Funnet inneholder kontaminerte Q-tips som er sikret og usynlig for fører. Styrken på kontamineringen av Q-tipsen kan variere. 

Søket (dvs. både selve søksmiljøet og funnet) skal være likt for alle ekvipasjer. 

Fører kan ikke delta på Merker med mer enn en hund per prøve.

Startrekkefølge kan gjøres ved loddtrekning, eller etter rekkefølge bestemt av dømmende instruktør dersom instruktør ønsker å legge spesielt til rette for enkelte deltakere eller hunder. Instruktørene oppmuntres til å tilpasse merkene til de mest sårbare ekvipasjene. Løpetidstisper går alltid sist.

En ekvipasje kan ta det samme Merket flere ganger, for eksempel hos forskjellige instruktører, dersom det er ønsket.

Merkene

Hvert tema bør kunne utføres i forskjellige momenter. Det oppfordres til å bruke flere/alle momenter, men dette er ikke et krav. For eksempel har noen ikke innendørsområder, andre er dårligere stilt med utendørs.

 

 

Merker gruppe 1

 • Dekke hele søksområdet      (Grønt merke)    

I dette temaet kommer både terskel, hjørner, gulv, høyde osv. Ved å ha fokus på dette som tema vil vi legge til rette for at ekvipasjene trener på det som ofte er lite brukte gjemmesteder. Gjemmeplasseringer bør være enkle, og man bør unngå vanskelig duftspredning. Unngå for eksempel å legge et gjemme i en sprekk i asfalten i solen, eller et høyt gjemme på en solvegg. Maks anbefalt høyde er 1,2 m.

Det skal gjennomføres tre søk, som inkluderer minst to av de fire søksmomentene. Deltagere må gjøre funn på alle tre søk for å få godkjent merke.

Forslag:

 • Terskelgjemmet kan legges i alle momenter. Første eske, rett innenfor døra på innendørssøk. Nærmest mulig startlinjen på kjøretøy og utendørs.
 • Gjemmet i et hjørne av rommet
 • Med emballasje lagt i linje med en vinkel, gjemmet i hjørnet
 • Gjemmet i en lett glemt del av utendørssøk
 • Høye gjemmer utendørs eller romsøk. Bør plasseres på en lett gjenkjennelig måte. For eksempel på en vinduskarm, ikke i en sprekk som blir usynlig for hunden. (Husk at dette er før klasse 1 nivå)
 • På bakken/gulvet skjult i en sprekk.  
 1. Selvstendighet og problemløsning (Rødt merke)

Søk er ikke bare om luktesansen! Hundene må være problemløsere og i NWN ønsker vi at de søker selvstendig. Det er mye ansvar for en hund.

Vi kan gi hundene målrettede øvelser for å løse problemer og tenke selv. Dette prøver NWN å legge til rette for helt fra starten av, med innlæring med esker. Ved å ha et merke med fokus på dette ønsker vi å bidra til at vi opprettholder fokus på det gjennom videre trening.

Det er samtidig viktig at vi husker på at selvstendig ikke betyr «uten fører». Noen hunder trenger at fører er like ved, og det er helt OK. Det er faktisk viktig!

Det skal gjennomføres tre søk, som inkluderer minst to av de fire søksmomentene. Deltagere må gjøre funn på alle tre søk for å få godkjent merke.

Forslag:

 • Labyrint, uten store utfordringer. Her er målet at hunden må skjønne hvordan den skal gå fram for å komme fram når den må rundt noe for å komme til gjemmet. Det bør ikke være smale plasser, hindringer som må hoppes over eller rare ting å tråkke på. Det kan være det som en inngang for de som mestrer slikt, men det må være mulig å mestre for hunder som sier nei takk til slikt.
 • Emballasjesøk, med forslag til føreravstand. (For eksempel at fører må stå igjen på startstreken, eller avgrense hvor langt inn i søkeområdet fører kan følge etter hunden.  Forslaget vil uansett bidra til at førere har fokus på å la hunden søke selvstendig i trening.)
 • Gjemme på baksiden av et møbel, der hunden kjenner duften på framsiden men kan gå rundt. For eksempel bordbein på baksiden av et bord.
 • Kjøretøysøk med forslag til føreravstand
 • Romsøk der hunden søker løs, med forslag om at fører skal bli stående ved startlinjen.

–          

 1. Forstyrrelser (Oransje merke)

I konkurranseklasse 2 emballasjesøk kan det være plassert ut forstyrrelser i emballasjen. De fleste kjenner seg også igjen i problemer med en hund som blir avsporet av noe annet under et søk. Ved å trene målrettet med forstyrrelser kan vi legge opp til nyttige erfaringer før både klasse 1 og de øvrige klassene. Det gir samtidig noen morsomme, målrettede øvelser i trening for merkene. Forstyrrelsene bør alltid plasseres ut slik at hunden ikke kan få tak i dem, da det er viktig at vi legger til rette for mestring. Gjemmet bør plasseres et stykke fra den planlagte forstyrrelsen.

Det skal gjennomføres tre søk, som inkluderer minst to av de fire søksmomentene. Ett av søkene kan være på gress; enten kjøretøy eller utendørssøk. De to andre søkene må inkludere planlagte forstyrrelser. Deltagere må gjøre funn på alle tre søk for å få godkjent merke.

Forslag:

 • Emballasjesøk med tørre godbiter i en av eskene. (Godbitene må være sikret i esken i tillegg, i tilfelle eskemosingshund.)
 • Beholder med godbiter lagt i søksområdet i innendørs eller utendørssøk. Beholderen skal ikke ligge på gulvnivå, men heller plasseres på for eksempel et møbel.
 • Hundeleke i søksområdet. Leken må ligge et sted hunden ikke kan få tak i den.
 • Hundeteppe/seng lagt i søksområdet, uten at det er så tilgjengelig at en hund kan bruke mange minutter på å lese det. For eksempel brettet samme på ei hylle, over en stol, i et bur. Det bør være relativt enkelt for hundefører å få hunden med videre.
 • Kjøretøysøk på gress. Sannsynlighet for forstyrrende dufter er stor så et slikt søk kan inkluderes her, men de andre søkene bør inkludere andre forstyrrelser.
 • Utendørssøk på gress. Sannsynlighet for forstyrrende dufter er stor så et slikt søk kan inkluderes her, men de andre søkene bør inkludere andre forstyrrelser.

Bedømming av Merker

Merke-dommer skal være godkjent NWN-instruktør og medlem av NWN. I tillegg skal det være en funksjonær til stede ved prøven, som har lest gjennom regelverk for Merker.

Arrangør/instruktør

Merker kan arrangeres av enkeltpersoner eller juridiske personer (f.eks. hundeklubb.)

Arrangøren, eller ansvarshavende representant for arrangøren, skal være medlem av NWN og ha kjennskap til gjennomføring av Merker. Arrangør eller dømmende instruktør sender informasjon til NWN om planlagt Merke-prøve senest tre uker før prøven. Informasjonen må inkludere:

 • Sted, inkl om prøven holdes innendørs eller utendørs.
 • Dato og tid
 • Navn på arrangør/dømmende instruktør og funksjonær.
 • Type Merke
 • Antall plasser og pris pr deltager
 • Kontaktinformasjon arrangør
 • Informasjon om hvilken dufter som skal brukes

Arrangør legger ut informasjon om Merke-prøven på nettsidene.

Beståtte resultater skal meldes/registreres til NWN senest fem virkedager etter prøven. NWN tar en avgift på kr 50,- per ekvipasje som er påmeldt. Utover dette bestemmer arrangør deltageravgiften.

Etter prøven

Deltager med bestått Merke får utdelt diplom og tilhørende merke fra instruktør. 

Dømmende instruktør sender inn resultater og betaler til NWN via korrekt skjema innen fem virkedager etter prøven.

Informasjon om deltager skal inneholde:

 • Fullt navn på fører
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Hundens navn
 • Regnr eller chipnr 
 • Rase

Liste/oversikt over beståtte merker blir lagt ut og oppdatert av NWN på nettsidene.

Innmeldte deltagere med ufullstendig informasjon, eller som ikke har gyldig medlemskap i NWN vil ikke bli registrert.

NWN dekker kostnader for merker og porto ved utsending til instruktør.
Ubrukte merker sendes tilbake til NWN ved årsskifte.

Deltagelse

Deltagere på Merke-prøver skal være medlemmer av NWN. Hundeførere under tolv år skal være i følge med en ansvarlig voksen. Deltagende hunder skal være minimum ni måneder.

Gyldig vaksinasjonsattest skal kunne fremvises på stedet. 

Deltagende hunder skal være identifiserbare. Deltager oppgir chipnummer eller regnr ved påmelding.

Tisper med løpetid kan delta på Merker og starter sist.

Alle hunder kan delta, også de som går på faste medisiner. Nosework Norge vil gjerne ha informasjon om dette og fører oppfordres til å sende inn egenerklæringsskjema til NWN.

Samme hundefører må føre hunden i alle søk under samme prøve. Kun en hundefører er ansvarlig for søket og for å melde funn. Merker følger ekvipasjen i sin helhet.

Søksområdet

En Nosework-konkurranse har som mål å teste hundens ferdigheter til å søke i nye miljøer. Merker kan ses som en test av hundens ferdighet til å søke i kjente miljøer, i en mer konkurranselignende setting som skal gi nye utfordringer for både hund og fører.
Et kjent søksområde kan for eksempel være der treninger vanligvis foregår, eller på et område vanligvis brukt til Nosework-kurs eller andre aktiviteter. Det er ikke et krav at området skal være kjent for hunden. Ekvipasjen kan delta på Merker på ukjente områder dersom ønskelig.

Det er sannsynlig at området vil kunne inneholde rest-duft fra treninger. Instruktør bør derfor være ekstra nøye med duftrenslighet, utlufting og renhold i tiden før prøven. Instruktør må anstrenge seg for å finne nye måter å bruke kjente områder på, og ikke gjenbruke søk/gjemmesteder.