Melding om LGT

Melding om LGT

 

Arrangør sender inn melding om planlagt LGT minimum tre uker før testen skal holdes.

 

Innmeldte LGT skal ikke lenger godkjennes, kun meldes inn. Ved avvik frå standard innmelding må ein melde/søke til lgt@nosework.no

Husk å fylle ut hele skjemaet.

 

LGT Meldingsskjema