S2-K – Heggedal

Arrangør
Some Nosey Dog Liv Ugland
Epost
somenoseydog@gmail.com
Telefonnr
95779565
Dato for konkurransen
16/06/2024
Klokkeslett
1000
Konkurranseklasse
  • Klasse 2
Konkurransetype
  • Kjøretøyspesialist
Adresse
Heggedal, Heggedalsveien 325, 1389, Heggedal
Dommer
Tove Larsen
Konkurranseleder
Victoria Ugland
Antall plasser
20
Deltageravgift
500
Arrangører bør i størst mulig grad forsøke å finne nye miljøer for konkurranser. For NW-konkurranse klasse 1, bør en av de største utfordringene for ekvipasjen være at miljøet er nytt, og at det er likt for alle deltagere. Hovedregelen er at et konkurranseområde ikke skal være et treningsområde. Noter så utfyllende som mulig, bruk eventuelt meldingsboks nederst for å forklare. Har området tidligere blitt brukt til NWkonkurranse? Offisiell eller uoffisiell/prøvekonkurranser/klubbkonkurranser?
Nei
Har området tidligere blitt brukt til andre typer hunde-arrangementer? I tilfelle hvilke
Nei
Har det foregått NW-trening i området? I tilfelle, ca hvor mange ganger?
Nei
Eventuell melding
Stevneplassen er en maskinentreprenør som har mange store kjøretøy plassert både inne og ute. De har 5 haller med plass til 1-3 kjøretøy i hver. Vi satser på 2 søk inne og 2 søk ute i hver konkurranse. Disse vil ikke være i konflikt med hverandre. Egne utganger og innganger til alle søk. Stevneområdet skal brukes til to konkurranser/lørdag og søndag. Ingen områder eller kjøretøy som skal brukes på lørdag vil bli gjenbrukt dagen etter. Områdene vi skal bruke på søndagen vi bli sperret av slik at ingen får adgang der på lørdagen. Det er toaletter og sekretariat i et eget bygg, vekk fra søksområdene. Meget gode lufte og turområder i umiddelbar nærhet. Stor parkering. Sender bilder på e-post.