S1-U – Kirkenær

Arrangør
Åsnes og Omegn Hundeklubb Anna Lene R. Uggerud
Epost
annal1e@hotmail.com
Telefonnr
90854442
Dato for konkurransen
07/04/2024
Klokkeslett
10.00
Konkurranseklasse
  • Klasse 1
Konkurransetype
  • Utendørspesialist
Adresse
Doorslammers Yankee Car Club, Industriveien 19, 2260, Kirkenær
Dommer
Hege K Trulsen
Konkurranseleder
Tove Moland
Antall plasser
40
Deltageravgift
500
Arrangører bør i størst mulig grad forsøke å finne nye miljøer for konkurranser. For NW-konkurranse klasse 1, bør en av de største utfordringene for ekvipasjen være at miljøet er nytt, og at det er likt for alle deltagere. Hovedregelen er at et konkurranseområde ikke skal være et treningsområde. Noter så utfyllende som mulig, bruk eventuelt meldingsboks nederst for å forklare. Har området tidligere blitt brukt til NWkonkurranse? Offisiell eller uoffisiell/prøvekonkurranser/klubbkonkurranser?
Nei.
Har området tidligere blitt brukt til andre typer hunde-arrangementer? I tilfelle hvilke
En liten del av en parkeringsplass på området har blitt brukt til et kurs i regi en retrieverklubb (ikke søksarbeid) for ca. et år siden.
Har det foregått NW-trening i området? I tilfelle, ca hvor mange ganger?
Et par ganger for over to år siden.
Eventuell melding
Lokalene til Doorslammers Yankee Car Club ligger inne på et industriområde. Lokalene vil være base for konkurransen, med oppholdsrom, sekretariat, kiosk og toalett.

Tvers over veien for lokalene ligger en stor parkeringsplass. Det er fine luftemuligheter i en annen retning enn der vi har tenkt å ha søksområdene.

Vi har hyret to dommere til konkurransen; Hege Trulsen og Ronny Wendelborg. Planen er at de dømmer to søk hver, i motsatte retninger på industriområdet, og med god avstand mellom. Hege dømmer 20 av deltagerne før lunsj, mens Ronny dømmer de andre 20. Etter lunsj starter deltagerne for motsatt dommer.

Vi mener at det er forsvarlig å ta inn 40 deltagere da vi har et stort område å ta av, vi har fine områder for venteplasser, og området er godt tilrettelagt for å unngå møtesituasjoner. Arbeidsmengden per dommer, og ventetiden for ekvipasjene, blir heller ikke større enn om en dommer hadde dømt 20 ekvipasjer alene.