Rødt merke gr 1 – selvstendighet og problemløsning – Åsnes

Arrangør: Åsnes og Omegn Hundeklubb
Kontaktperson: Anna Lene R. Uggerud
Telefonnummer: 90854442
Epost: annal1e@hotmail.com
Dato: 2023-02-27
Klokkeslett: 11.00
Sted: Solør videregående skole avd. Sønsterud, Sønsterud 11, 2280 Gjesåsen
Dommer: Anna Lene R. Uggerud
Adresse: Kvernmoen 55, 2280 Gjesåsen
Funksjonær: Frida Lilleberg
Dufter som vil benyttes: Kun Bjørk
Antall plasser: 10
Deltakeravgift: 250
Type Merke: Gruppe 1 – rødt
Nettside: https://www.facebook.com/events/853155972557627?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_joined%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1673299277408944&notif_t=plan_user_joined&ref=notif