NW2 – Bergen (alternativt NW1)

Flyt hundetrening inviterar til NW2!
(eventuelt NW1)

Dommar: Mari Lægreid
Stad: Radøy
Dato: 26. august
Me planlegg for anten klasse 1 eller klasse 2.
Begge deler er godkjendt, berre ein vert halden. Klasse 2 med forbehold om at dommar er godkjend kl2 dommar til då. Deltakarar vert oppdaterte så fort som mogleg.Velg i påmelding om de ønskjer melde på klasse 1, klasse 2 eller begge.

Me gler oss til eit triveleg arrangement!!

Minner om at ekvipasjen må ha bestått LGT bjørk for å delta på kl1, og LGT anis for å delta kl2.
Hugs at de og må vere medlem av Nosework Norge.

Bindande påmelding.

Påmeldingar opnar 10. juli