NW1 og S1-K Dovre

Er du klar for Nosework?

Laurdag 9. oktober og Søndag 10. oktober blir det offisiell konkurranse i Nosework klasse 1, i vakre Dovre.

Laurdag – NW1
Søndag – S1-K

NW1 – Ekvipasjen får prøvd seg på alle dei fire Nosework-momenta. Innandørs, Utandørs, Emballasje og Køyretøy.
Funn i alle moment gir tittel.

S1-K – Ekvipasjen får prøvd seg som spesialist i køyretøy! Fire køyretøysøk.
Funn i alle fire gir tittel. Funn i tre av fire gir napp på tittel.

Konkurransen blir holdt på områdene til Furuhaugli Fjellhytter. Det er mulig å overnatte på staden.

Oppmøte kl 09:30 begge dagar, konkurransen startar kl 10:00.
Dommar: Naomi Sund
Maks 20 deltakarar.
Pris pr dag: 400,-
Påmeldingsfrist: 10. september

Ekvipasjen må ha bestått LGT Bjørk for å delta.
Førar må vere medlem av Nosework Norge.
Førar kan kun delta med ein hund pr konkurranse.

Fra 1. september 2020 registreres hunder som går på faste medisiner i vårt egenregistreringsskjema før deltagelse på LGT/konkurranse.
Eier registrerer selv sin hund.
Skjema finner du her: https://www.nosework.no/erklaring-for-hunder-som-gar-pa-faste-medisiner/

Påmelding bekreftar deltaking på eige ansvar. Bindande påmelding.

Send bevis på gyldig vaksine og medlemsskap i NWN pr epost til mari@canis.no

Ved interesse kan det bli satt opp konkurranseretta kurs med Naomi Sund i dagane etter konkurransen, på samme plass. (Høstferien) Meld frå i påmeldingsskjema.