LGT1 – bjørk, LGT2 – anis, LGT3 – kryddernellik

Arendal og Omegn Hundeklubb inviterer til Luktgjenkjenningstest i Nosework
LGT 1 (Bjørk), LGT 2 (Anis) og LGT 3 (Kryddernellik)
Lørdag 16. oktober kl. 10:00
Arrangør: Arendal og Omegn Hundeklubb
Dommer: Victoria Ugland
Sted: Hove Leir i Arendal
Plasser: 30
Testavgift: 250 kr. per test, hvor av 50 kr. går til Nosework Norge
LGT Bjørk må være bestått før ekvipasjen kan starte i LGT Anis, LGT Anis må være bestått før ekvipasjen kan starte i LGT Kryddernellik.
Hunden må ha gyldig vasksinasjonsattest og være eldre enn 9 måneder
Hunder som går fast på medisiner må registrere seg
https://www.nosework.no/erklaring-for-hunder-som-gar-pa…/
Spørsmål rettes til: inesgrey@icloud.com