Grønt merke gr 1 – Dekke hele søksområdet – Harstad

Arrangør: Canis avd. Harstad
Kontaktperson: Julie Bya
Telefonnummer: 95751351
Epost: julie@canis.no
Dato: 2023-04-22
Klokkeslett: 12:00-15:00
Sted: Harstad
Dommer: Julie Bya
Adresse: Krøkebærveien 2D
Funksjonær: Ole-Rayner Dietel
Dufter som vil benyttes: Kun Bjørk
Antall plasser: 10
Deltakeravgift: 75
Type Merke: Gruppe 1 – grønt
Nettside: https://canishundeskole.no/kurs/ice-ole-rayner-dietel/