Grønt merke gr 1 – Dekke hele søksområdet – Gjøvik

Arrangør: Nosework Gjøvik
Kontaktperson: Inga Lilja Standerholen-Frydenlund
Telefonnummer: 97754142
Epost: nwgjovik@gmail.com
Dato: 2023-01-29
Klokkeslett: 11:00 og 13:00
Sted: Kollsvegen 693, 2825 Gjøvik
Dommer: Inga Lilja Standerholen-Frydenlund
Adresse: Kollsvegen 693, 2825 Gjøvik
Funksjonær: Thomas Standerholen-Frydenlund
Dufter som vil benyttes: Kun Bjørk
Antall plasser: 10
Deltakeravgift: 250
Type Merke: Gruppe 1 – grønt
Nettside: https://www.noseworkgjovik.no/kurs/