Blått merke – Solør (ettermiddag)

Arrangør
Åsnes og Omegn Hundeklubb
Kontaktperson
Aktivitetskomitèen i Åsnes og Omegn Hundeklubb v/ Anna Lene R. Uggerud
Telefonnr
90854442
Epost
aasnesakt@gmail.com
Dato for prøven
26/02/2024
Klokkeslett
17.30
Hvor skal Merker holdes?
Solør
Instruktør. Merkene sendes til instruktørens adresse, registrert hos NWN.
Anna Lene R. Uggerud
Hvilket Merke skal gjennomføres
  • Blått
Hvilke dufter skal brukes? Husk å opplyse i påmeldingsskjema.
  • Bjørk
Hvor mange merker skal sendes? Overskuddsmerker skal sendes tilbake til NWN ved etterspørsel.
10
Antall plasser (maks 10)
10
Pris
300
Nettside for påmelding/mer info.
https://www.facebook.com/events/1018269232579812?acontext=event_action_history[surfacehomemechanismsurfacesurfacegroups_highlight_units]ref_notif_typenull
Eventuell melding
Vi avholder tilsvarende prøve på formiddagen også, så alt i alt trenger vi 20 blå merker.