Blått merke – Sandsnesseter Grendehus

Arrangør
Gerotti Hund og Atferd
Kontaktperson
Ane Gerotti
Telefonnr
41763099
Epost
anegerotti@gmail.com
Dato for prøven
08/02/2024
Klokkeslett
18:00
Hvor skal Merker holdes?
Sandsnesseter Grendehus
Instruktør. Merkene sendes til instruktørens adresse, registrert hos NWN.
Ane Gerotti
Hvilket Merke skal gjennomføres
  • Blått
Hvilke dufter skal brukes? Husk å opplyse i påmeldingsskjema.
  • Bjørk
Hvor mange merker skal sendes? Overskuddsmerker skal sendes tilbake til NWN ved etterspørsel.
10
Antall plasser (maks 10)
10
Pris
300
Nettside for påmelding/mer info.
Www.gerottihund.no