Merker Evaluering

    Evalueringsskjema for pilotprosjektet Merker

    Var innmeldingsskjema lett å fylle ut?

    Er informasjonen om Merker fra dokumentet godt nok forklart?

    Var beskrivingane av oppgåvene i Merker lettfattelege?

    Kva Merke har de halde?