En sport for alle hunder!

 

Nosework Norge ønsker at alle skal kunne delta! Hundene som trenger medisinering i den vanlig hverdagen sin er på ingen måte uønsket, heller tvert imot, vi ønsker de spesielt velkommen.

Foreløpig må hunder som går på faste medisiner registreres både for LGT og konkurranse. Dette gjøres som registrering på skjema på nett. (Den finner du her.)

NWN er fortsatt en selvstendig hundeorganisasjon og må en gang i framtiden ta stilling til spørsmålet om å søke om å bli en del av NKK eller ikke. Organisasjonen er til for medlemmer, det er medlemmene selv som må avgjøre dette spørsmålet.

Som en del av prosessen med å vurdere medlemskap i NKK trenger vi å vite hvor mange hunder som vil eventuelt bli berørt av strengere regler angående konkurranse og medisinering.

Derfor ønsker vi at disse er registrert. Det er faktisk kjempeviktig at vi vet at de er med.