Årsmøte

Møtet foregår online, 25. april kl 19:00, via Google Meets Vedlagt finner du sakspapirene til møtet. Vi har mange inkomne saker i …

Online jubileumsmerke!

Nosework Norge inviterar alle medlemmer til Online Jubileumsmerke! Nosework Norge ønskjer å markere 10-års jubileum med eit Merke som når ut til …

Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 holdes online 25. april kl.19.00. Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøtepapirene til alle betalende medlemmer. Forslag til saker …

NWN fyller ti år!

  I 2024 er det ti år sidan organisasjonen Nosework Norge vart stifta. I den anledning ønskjer me å hedre Nosework som …

Dommerkurs kl1 2024

Styre i Nosework Norge har gitt dommer- og regelverksgruppa en bestilling på ny dommerutdanning for klasse 1 dommere i 2024.Det faglige innholdet …

Nosework Norge inviterar til nytt ekstraordinært årsmøte om saka “nytt medlemssystem”. Styret ser det naudsynt å gå over til eit betre system …