dog, pet, containment-4977599.jpg

Årsmøte

Møtet foregår online, 25. april kl 19:00, via Google Meets Vedlagt finner du sakspapirene til møtet. Vi har mange inkomne saker i år. Vi ber årsmøtedeltakerne forberede seg godt slik at vi sparer tid under gjennomføring av møtet. SakslisteÅrsmeldingBudsjettReknskapHandlingsplan  Inkomne saker som originalt sendt inn Beklagelig var sak 10 Gjennomgang regelverk dessverre falt ut ved

Årsmøte Read More »

Online jubileumsmerke!

Nosework Norge inviterar alle medlemmer til Online Jubileumsmerke! Nosework Norge ønskjer å markere 10-års jubileum med eit Merke som når ut til alle i heile landet. Her kan alle delta på lik linje Merket er ope heilt til 31. August kl 18:00 Jubileumsmerke er basert på dei vanlege merkene, der ekvipasjen skal gjennom tre oppgåver

Online jubileumsmerke! Read More »

Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 holdes online 25. april kl.19.00. Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøtepapirene til alle betalende medlemmer. Forslag til saker sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet (28.03.24): post@nosework.no Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengeliggjort for medlemmene senest to uker før årsmøtet (11.04.24) Med vennlig hilsen Styret Nosework Norge

Årsmøtet 2024 Read More »

NWN fyller ti år!

  I 2024 er det ti år sidan organisasjonen Nosework Norge vart stifta. I den anledning ønskjer me å hedre Nosework som treningsform og aktivisering for alle hundar og hundeeigarar i heile landet, og å gi medlemmane våre fleire goder for medlemskap. JubileumsmerkeI sommar vert det online jubileumsmerke for alle medlemmer!Alle får lik mulighet til

NWN fyller ti år! Read More »

Dommerkurs kl1 2024

Styre i Nosework Norge har gitt dommer- og regelverksgruppa en bestilling på ny dommerutdanning for klasse 1 dommere i 2024.Det faglige innholdet og kombinasjon av webinar og en fysisk samling fra utdanningen i 2022 ble vurdert som bra, og danner grunnlaget for utdanningen i 2024. Webinar gjør det lettere for flere å delta, da mye

Dommerkurs kl1 2024 Read More »

Ekstraordinært årsmøte 12. februar kl 19 – Teams –

Nosework Norge inviterar til nytt ekstraordinært årsmøte om saka “nytt medlemssystem”. Styret ser det naudsynt å gå over til eit betre system for medlemsregister og arrangementer. Klubben har vakse i enormt tempo siste åra, og det midlertidige systemet er ikkje lengre god nok med tanke på sikkerhet, GDPR, brukarvennlighet, riktighet i registrering og rettferd i

Ekstraordinært årsmøte 12. februar kl 19 – Teams – Read More »

Oppdatert konkurranseveileder – auke stønad til reiseutgifter for dommar

Konkurranseveiledar er oppdatert med ny og høgare støtte for reiseutgifter for dommar, i samband med arrangering av konkurransar.Veiledaren vart avgjort på styremøte juli 2023, og gjeld frå 1. januar 2024. Ny tekst er: Nosework Norge kan dekke inntil 4.000,- pr dommeroppdrag, + NOK 1.000,- pr ekstra dag det dømmes på samme reise, ved utgifter over

Oppdatert konkurranseveileder – auke stønad til reiseutgifter for dommar Read More »

dog, puppy, papillon-187817.jpg

Velkommen på ekstraordinær generalforsamling!

Styret ønskjer alle medlemmer velkomne til ekstraordinær generalforsamling 3. januar kl 19.00. Møtet går digitalt, lenke kjem  pr epost, du vil og finne den ved innlogging til di kontoside på nosework.no i god tid før møtet. Me kallar inn for saka: Tilbod frå Devent på nytt medlemssystem med medlemsregister, registrering av hund og resultater, påmelding

Velkommen på ekstraordinær generalforsamling! Read More »

Ny konkurranseveileder

Styret har godkjent ny konkurranseveileder. Heile konkurranseveilederen finn du her.Skal du arrangere? Les og konkurranseregelverket her som har enno meir informasjon om område og gjennomføring! Nytt i veilederen er * Maks antall deltagere pr dommer.* Ekstra begrunnelser i søknader ved avvikende antall, men absolutt maks 25 deltagere pr dommer, og maks 40 totalt på en konkurransedag

Ny konkurranseveileder Read More »