Aktivitetsfeed
23230
blog,theme-stockholm,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-23644

Merker!

Hei alle medlemmer av Nosework Norge!

Endeleg kan me informere om at Merker er på veg! Merker er ei ny aktivitet frå Nosework Norge. Det er ein del av satsinga på aktivisering for medlemmane, og me håpar Merker vil bidra til meir morosame variasjonar i trening og aktivisering! Først ut no har me eit pilotprosjekt, der instruktørane avheld og evaluerer Merker fram til 31. januar, før det opnast heilt opp for fleire oppgåver etter at evalueringa er ferdig i starten av 2023. Me håpar de vil vere med!

Merker er:

 

Forskjellige utfordringar ekvipasjen kan gå gjennom, som bevisar sjølvstende og engasjement, mestring, mot og samarbeid!

 

Alle godkjende instruktørar kan halde Merker, og dei kan haldast i kjende miljø. Det vil seie at de kan få nye utfordringar der både hund og førar er kjende og trygge!

Me ønskjer kreative og morosame oppgåver som gir utfordring og mestring, og det giast oppgåver som skal vise at ekvipasjen kan dekke heile søksområder, mestrar merkelege utfordringar, går gjennom labyrintar og rett og slett løyser problemer saman.

Ekvipasjen kan delta på Merker utan å ha tatt LGT.

Svært mange av instruktørane har meldt seg som interesserte i å halde Merker, og forhåpentleg kjem Merker snart til ditt område!

Årsmøte 2022 – Nosework Norge

Møtet foregår online via Teams, 19. juni kl 19:00.

Vær ute i god tid med å logge på slik at vi har god tid til å hjelpe deg dersom det blir tekniske utfordringer. Du kan følge møtet både fra smart tlf og fra PC, vi anbefaler PC ettersom det er lettere å få et overblikk over møte og fordi det er lettere å følge med på dokumenter som vises underveis. Vi satser på at alt fungerer som det skal, men håper på tålmodighet dersom ting tar tid.

Kun betalende medlemmer har stemmerett, bruk fullt navn ved innlogging slik at din stemme også teller!

Årsmøte 2022 holdes online 19. juni kl.19.00. Medlem som ikke har fått mail, kan skrive til oss på meldinger via vår Facebook-side.


Saksliste

Årsmelding

Budsjett

Regnskap – balanse

Regnskap – resultat

Regnskap – noter

Handlingsplan

Innkommet sak 1

Innkommet sak 2


Med vennlig hilsen

Styret Nosework Norge


Har du ikke betalt medlemskap ennå kan du logge inn på nosework.no og melde deg inn før møtet!

Ekstraordinært årsmøte

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i dag, 20.12.2021, kl. 18:00
Møtet foregår på Teams. Mail er sendt ut til alle registrerte, aktive medlemmer.

Logg på i god tid slik at vi kan hjelpe deg om det blir tekniske utfordringer.

Vi minner om at det bare er betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. Stemming vil gjøres i chat og møteleder gir tydelig instruks underveis.

Vel møtt!

Årsmøtet 11. april kl 17

Velkommen på årsmøtet for Nosework Norge!
 I vedlagte lenke finner du årsmøtetpapirene, møtet foregår i år online via Zoom, 11. april kl 17:00.

Vær ut i god tid med å logge på slik at vi har god tid til å hjelpe deg dersom det blir tekniske utfordringer.

Du kan følge møtet både fra smart tlf og fra PC, vi anbefaler PC ettersom det er lettere å få et overblikk over møte og fordi det er lettere å følge med på dokumenter som vises underveis. Det er dog mulig fra smart telefon. 

Når du logger på kommer du til et venterom. Møteleder slipper deltagere videre til møtet fra venterommet. Vi satser på at alt fungerer som det skal, men håper på tålmodighet dersom ting tar tid.  

Vi minner om at det er bare betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. Stemming vil gjøres i chat, møteleder vil gi tydelig instruks underveis.

Kun betalende medlemmer har stemmerett, bruk fullt navn ved innlogging slik at din stemme også teller!


https://us02web.zoom.us/j/85852648664?pwd=L2VxWjJqSzVOTDdJQ0lhRUlQUlFadz09

Meeting ID: 858 5264 8664
Passcode: 201987

 
Saksliste
Årsberetning
Budsjett
Regnskap
Handlingsplan
Innkommet sak

 
Merk at kun medlemmer for 2021 har stemmerett ved møtet. 
Har du ikke betalt medlemskap ennå kan du logge inn på noseework.no og melde deg inn før møtet!

https://mailchi.mp/31b086927f8c/rsmtet-2021-nosework-norge

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 holdes online 11. april kl.17.00. Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøte papirene.

 

Forslag til saker sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet (13.3.21): post@nosework.no

 

Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengeliggjort for medlemmene senest to uker før årsmøtet (27.3.21)

 

Vi vil samtidig minne om at det er kun medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet. Medlemsavgift må være betalt for 2021.

 

 

Mvh

Naomi Sund

Styreleder NWN

 

Instruktørsamling online!

Styret ønsker større deltagelse fra medlemmer og ønsker å gi rom for innspill fra medlemsmassen. Som et ledd i dette ble det invitert til online møte for instruktører som jo jevnlig er ute og møter medlemmer og interesserte i sporten.

Styret hadde på forhånd definert en del spørsmål til instruktørene:

Hvordan legge til rette for flere medlemmer?

Hvordan kan vi bidra til å holde instruktører oppdatert og aktive?

Hvordan inspirere hverandre?

Er det ønske om kursoppsett?


Det ble avholdt to online møter 26. og 30. oktober. Det deltok mange instruktører og det kom fram mange gode poenger som styret tar med seg videre. De gjengis kort her:


Hvordan legge til rette for flere medlemmer?

Ønske om at NWN får til et nyhetsbrev.

Ønske om FB side for medlemmer, lettere å informere om både kurs og konkurranser.

Bedre løsning på å melde inn på slutten av året. Vanskelig å kjøre LGT i desember når folk må betale for så kort tid.

NWN må markedsføre instruktørene sine bedre. «Godkjent NWN instruktører» bør løftes slik at folk forstår at det er viktig å velge en godkjent instruktør.

NWN må verne om grunnverdiene.

Viktig å få fram at NW er for alle, men konkurranse er ikke for alle.


Hvordan kan vi bidra til å holde instruktører oppdatert og aktive?

Viktig å holde ferdighetene i gang, viktig å se mange ekvipasjer. Instruktørene oppmuntrer hverandre til å holde på og holde kurs.

Det kom fram noen navn som mulig webinar/seminar/forelesning/workshop holdere og noen forslag til temaer.

Det ble også foreslått helgesamlinger og regionale instruktørsamlinger.Hvordan inspirere hverandre

Instruktørene oppmuntres til å tenke litt utenom det vanlig og la ekvipasjene trene på utfordrende og spennende miljøer og utlegg.

Styret fremla en idé om regionkontakter som ble positivt mottatt.


Spørsmål om det ønskes kursoppsett

Flere ser fordelen med noe som kan være veiledende, men ikke et oppsett instruktørene bindes til.

Det oppmuntres til bruk av instruktørenes FB side til å si litt om kursoppleggene vi er fornøyd med, hva som fungert og hva som ikke fungerer. Instruktørene oppmuntres til å stille spørsmål og hjelpe hverandre.

Det kommenteres at det kan være greit med en powerpoint/kurskompendium.

Det er viktig å unngå detaljstyring.


Annet

Det ønskes også mal for diplom, der instruktørene kan fylle ut navn på kurs, navn på deltager osv. Må også ha plass til klubb logo.

Ønskelig med noe annet en paypal som betalingssystem for LGT.

Styret tar innspillene med videre og takker for to konstruktive samlinger 😊

Styreseminar

Helgen 12. og 13. september møttes styret i Nosework Norge på Viljas Hobbyrom i Lier for å jobbe med en del sentrale tema for NWN i tiden framover.

Det var viktig for styret å bli litt kjent med hverandre siden mange aldri hadde møttes før og det var gøy og engasjerende å oppdage at alle satt kjerneverdiene til NWN veldig høyt. Dette er og skal være sporten for alle! Vi har mange store oppgaver foran oss og da er det viktig å ha kjerneverdiene i fokus!

Vi hadde mye på agendaen og fikk noen veldig gode diskusjoner. Det kom opp mange gode forslag til hvordan vi kan engasjere og inspirere medlemmer framover. Vi fikk også definert en del behov framover spesielt i forhold til hvilke systemer vi må ha på plass for å tilrettelegge for den veksten vi håper på framover!

Handlingsplanen er oppdatert og prioriteringene satt – dere hører mer fra oss utover høsten! Takk til de andre i styret for en inspirerende helg!

  • Emma

Å ARRANGERE NOSEWORKKONKURRANSER

Åsnes og Omegn Hundeklubb har blitt spurt av Nosework Norge om vi kan skrive noen ord om hvordan det er å arrangere noseworkkonkurranser. Det gjør vi så gjerne, og jeg håper teksten kan være både til inspirasjon, hjelp – og ettertanke. 

Vi arrangerte vår første konkurranse sommeren 2018; nosework 1. Etter det har det blitt tre til; spesialistsøk 1 innendørs, nosework 1 og spesialistsøk 1 kjøretøy. I løpet av sommeren skal vi også arrangere spesialistsøk 1 utendørs og spesialistsøk 1 innendørs. 

Vi har vært samme arrangementskomitè hele veien, bestående av fire stykker. At vi stadig fortsetter å arrangere er vel et bevis på hvor godt vi trives med det! Det gir oss mye å arrangere disse konkurransene, og det er absolutt ikke avskrekkende. Samtidig vil vi heller ikke late som at “alt gjør seg selv”, for det gjør jo ikke det. 

God planlegging er nøkkelen. Det er tidsfrister å holde, ting må skje i riktig rekkefølge og det er noen viktige detaljer å huske på. For eksempel så må dommer og konkurranseleder være på plass før søknad sendes til NWN. Man må også huske å sette konkurranseområdet i “nosework-karantene” tre måneder før konkurransen. 

Å snakke om penger kommer man ikke utenom. Det er lite å tjene for en klubb på å arrangere noseworkkonkurranser – til det er antallet deltagere man kan ha for lite. Vi har derfor benyttet oss av dommere i rimelig geografisk nærhet, for å redusere reiseutgiftene. 

Når man snakker økonomi kommer man jo fort inn på premier. Vi har prøvd å få tak i sponsede premier så godt det lar seg gjøre, noe som har blitt vanskeligere med tiden. Vi har derfor måttet gå ned på standarden på deltagerpremiene, men noe får allikevel alle med seg. Vi har alltid hatt rosetter, og dette er populært. Der har vi gått over til å selge deltager- og tittelrosetter, mens de pallplasserte selvfølgelig får sin rosett. 

Vi har også vært så heldige og fått låne konkurranseområde gratis fire ganger. Dette har spart oss for mye penger, og er å anbefale. På sommerens konkurranser flytter vi på oss for variasjonens del, og det synes på budsjettet at vi der må betale for oss. 

Vi har gått over til å bruke deltager.no til påmelding. Dette koster noen kroner, men er ryddig  og sparer oss for en del jobb. Vi anbefaler også å lage ei venteliste, da det alltid er noen som vil komme til å melde avbud. 

I tillegg til å få på plass dommer og konkurranseleder, er det viktig å få på plass tidtaker og et par stykker til sekretariatet. Sistnevnte kan gjøre alt fra å sjekke vaksinasjonsattester og dele ut resultatkort, til å være “innpisker” under søkene og bistå dommer med utregning av resultater. 

Hos oss trekker deltagerne startnummer ved oppmøte i sekretariatet. Det sikrer en så tilfeldig tildeling av startnummer som mulig. Vi har nå laminert startnummerne og samler dem inn igjen ved konkurransens slutt. Det sparer oss for jobb, og ikke minst miljøet for søppel. 

Vi har alltid hatt kiosk på våre konkurranser. Salget kan gå litt opp og ned, men mange reiser langt, og det kan være godt å ha tilbud om noe annet enn matpakka. Sammen med kiosken hadde vi på siste konkurranse loddsalg. Ivrige noseworkere i klubben bidro med gevinster, så dette ga litt ekstra overskudd på arrangementet. 

Det er stort sett de samme som arrangerer noseworkkonkurranser i landet vårt per i dag, så det hadde vært moro om enda flere kunne tenke seg å prøve! Det er ikke uoverkommelig, og som arrangør lærer man mye av det. Jeg håper denne teksten har vært til nytte for de som går med planer om å arrangere noseworkkonkurranser! 

Mvh 

Anna Lene R. Uggerud, 

leder for noseworkgruppa i Åsnes og Omegn Hundeklubb 

Nytt styre er konstituert!

På årsmøtet den 2. mai 2020 behandlet årsmøtet sak om valg av styre. Årsmøtet takket av Bettina Franz, Berit Smaaland og Henriette Hollingsholm, og ønsket velkommen til Hanne Lereggen Johansen som ny nestleder, Johanne Bertling Krogstad som ny sekretær, og Terje Emil Grøstad som styremedlem.                   

STYRETS SAMMENSETNING2019/202020/21
Leder   Naomi SundNaomi Sund
NestlederBettina Franz    Hanne Lereggen Johansen
KassererHege EriksenHege Eriksen
SekretærBerit SmaalandJohanne Bertling Krogstad
StyremedlemHenriette HollingsholmTerje Emil Grøstad
1. varaEmma NielsenEmma Nielsen
2. varaMari LægreidMari Lægreid

Det nye styret hadde sitt første styremøte den 19.mai 2020. Styret satser på månedlige møter fremover, med avbrekk i fellesferien. Neste møte er 15. juni, som er siste møte før sommeren.