Nytt oppdatert konkurranseregelverk

cat, paw, feline-7003849.jpg

På årsmøtet 25. april vart det vedtatt endring i konkurranseregelverket, med umiddelbar virkning.
Nytt regelverk er lagt ut, link her samt i meny (om Nosework – Dokumenter – Regelverk konkurranse og LGT)

Sjølve endringa står og i denne posten her. I tillegg vart eit par mindre skrivefeil utan betydning for innhaldet korrigert.


Forslag: Feil fjernes, samt tekst «hunden legger labber på bil» under Gjentagende feil.
Legge til tekst «eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for eventuell skade forårsaket av hunden i forbindelse med konkurransen» i feiltabell etter kolonne «Hunden skader noe i søksområdet». Side 10, avsnitt «Kjøretøysøk», fjerde setning, første ledd «Hunden skal ikke hoppe opp på kjøretøy,» fjernes.

Vedtak: Forslaget vedtas og konkurranseregelverket oppdateres