Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 holdes online 25. april kl.19.00.


Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøtepapirene til alle betalende medlemmer.

Forslag til saker sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet (28.03.24): post@nosework.no

Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengeliggjort for medlemmene senest to uker før årsmøtet (11.04.24)Med vennlig hilsen


Styret Nosework Norge