Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 holdes online 25. april kl.19.00. Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøtepapirene til alle betalende medlemmer. Forslag til saker sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet (28.03.24): post@nosework.no Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengeliggjort for medlemmene senest to uker før årsmøtet (11.04.24) Med vennlig hilsen Styret Nosework Norge

Årsmøtet 2024 Read More »