NWN fyller ti år!

 

I 2024 er det ti år sidan organisasjonen Nosework Norge vart stifta. I den anledning ønskjer me å hedre Nosework som treningsform og aktivisering for alle hundar og hundeeigarar i heile landet, og å gi medlemmane våre fleire goder for medlemskap.

Jubileumsmerke
I sommar vert det online jubileumsmerke for alle medlemmer!
Alle får lik mulighet til å delta, frå heile landet! Jubileumsmerke er basert på dei vanlege merkene, ekvipasjen skal gjennom tre oppgåver og har maks tre minutt pr oppgåve.
Film av søka sendast til Nosework Norge for vurdering.

Du lagar til og filmar eigne søk, og sender inn til Nosework Norge for vurdering.
Dette er ei bestått-ikkje bestått oppgåve, og alle som består får eit gyldent jubileumsmerke tilsendt i posten!
I haust kjem det og eit nytt sett jubilemsmerke-oppgåver som du kan ta hjå instruktør.

Jubileumsband
Me har fått laga eit lite silkeband som oppmerksomhet til alle deltakarar på konkurransar i løpet av 2024.

Webinar
Nosework Norge vil i 2024 organisere eit webinar for alle medlemmer! Me hyrar inn Anna Lene Uggerud og Tove Larsen som instruktørar.

Det er mogleg å melde seg på for å delta «live» på webinaret, som og vil bli lagt ut for alle medlemmer i etterkant.

Artiklar
I løpet av året vil det kome fleire gode og grundige artiklar om Nosework og trening, og Nosework Norge sine verdiar og historie.
Dyktige instruktørar vil dele kunnskap og tips gjennom gode artiklar som vert lagt ut på nettsidene.

Sosiale media
Det vil dukke opp litt av kvart på sosiale media i løpet av året, aktivitetar, småsaker og tips! Her vil me gjerne dele litt frå forskjellige nosework-aktivitetar rundt i landet, har du ei spesiell historie eller vil du berre dele litt frå trening med klubben? Ta kontakt på
post@nosework.no