Dommerkurs kl1 2024

Styre i Nosework Norge har gitt dommer- og regelverksgruppa en bestilling på ny dommerutdanning for klasse 1 dommere i 2024.
Det faglige innholdet og kombinasjon av webinar og en fysisk samling fra utdanningen i 2022 ble vurdert som bra, og danner grunnlaget for utdanningen i 2024. Webinar gjør det lettere for flere å delta, da mye av teori og diskusjoner kan tas digitalt og minimerer reising.
Maks antall er 12 deltakere. 


Frist for påmelding er 22. februar 2024
Ved flere enn 12 påmeldinger foretas loddtrekning, og informasjon om deltakelse blir gitt senest mandag 26. februar.

 

Påmelding sendes til Tove Larsen på mail: tovlar@yahoo.no.

Påmelding skal inkludere:
• Navn og adresse, email og telefon
• Beskrivelse av hvordan du oppfyller deltager krav 
 
Vennlig hilsen
Naomi Sund og Tove Larsen
 
Det ble sendt ut mail til alle NWN instruktører 5. februar fra mailadresser på NWN instruktør lista. Har du ikke fått mail ta kontakt med tovlar@yahoo.no