Oppdatert konkurranseveileder – auke stønad til reiseutgifter for dommar

Konkurranseveiledar er oppdatert med ny og høgare støtte for reiseutgifter for dommar, i samband med arrangering av konkurransar.
Veiledaren vart avgjort på styremøte juli 2023, og gjeld frå 1. januar 2024.

Ny tekst er:

Nosework Norge kan dekke inntil 4.000,- pr dommeroppdrag, + NOK 1.000,- pr ekstra dag det dømmes på samme reise, ved utgifter over NOK 2.000,-. Det vil si arrangør dekker NOK 2.000,- og kan søke dekning utover dette. Dette skal varsles om i søknadsskjema for konkurranse. Dokumentasjon på utgiftene sendes inn i etterkant av konkurranse for å få innvilget støtte.


Heile veiledaren finn du her.