januar 2024

Ekstraordinært årsmøte 12. februar kl 19 – Teams –

Nosework Norge inviterar til nytt ekstraordinært årsmøte om saka “nytt medlemssystem”. Styret ser det naudsynt å gå over til eit betre system for medlemsregister og arrangementer. Klubben har vakse i enormt tempo siste åra, og det midlertidige systemet er ikkje lengre god nok med tanke på sikkerhet, GDPR, brukarvennlighet, riktighet i registrering og rettferd i […]

Ekstraordinært årsmøte 12. februar kl 19 – Teams – Read More »

Oppdatert konkurranseveileder – auke stønad til reiseutgifter for dommar

Konkurranseveiledar er oppdatert med ny og høgare støtte for reiseutgifter for dommar, i samband med arrangering av konkurransar.Veiledaren vart avgjort på styremøte juli 2023, og gjeld frå 1. januar 2024. Ny tekst er: Nosework Norge kan dekke inntil 4.000,- pr dommeroppdrag, + NOK 1.000,- pr ekstra dag det dømmes på samme reise, ved utgifter over

Oppdatert konkurranseveileder – auke stønad til reiseutgifter for dommar Read More »