Ny instruktørveileder

Ny instruktørveileder er utarbeidd for instruktørane. Den inneheld mellom anna

  • Forventninger og krav til instruktører

  • Våre kjerneverdier

  • Forslag til kursstige


    Trykk på knappen under for å se hele den oppdaterte veilederen