Ny konkurranseveileder

Styret har godkjent ny konkurranseveileder. 
Heile konkurranseveilederen finn du her.
Skal du arrangere? Les og konkurranseregelverket her som har enno meir informasjon om område og gjennomføring!

Nytt i veilederen er
* Maks antall deltagere pr dommer.
* Ekstra begrunnelser i søknader ved avvikende antall, men absolutt maks 25 deltagere pr dommer, og maks 40 totalt på en konkurransedag dersom det er begrunnet med ekstra god plass til parkering/lufting/slusing.
* Begrensninger for deltagelse i antall konkurranse for hunder pr dag.
* Dømming av familie/hunder dommer er tett knyttet til.
* Tilfeldig opplesning av rekkefølge av de i samme gruppe ved premiering.

Full beskrivelse av det som er nytt

Antall deltagere

Nosework Norge anbefaler 20 deltakere som veiledende og maks 25 deltakere pr. dommer. Det skal opplyses i søknad om konkurranse hvor mange deltakere man legger opp til, og hvordan konkurranseområdet er egnet.
Ved avvikende antall over 20 skal det begrunnes og dokumenteres. For eksempel spesialist med god logistikk (lite transport mellom søkene) eller færre søk, og god plass til deltagende ekvipasjer, to dommere og god plass til deltagende ekvipasjer.

Antall konkurranser på samme arrangement

Det skal ikke være mer enn to konkurranser på samme arrangement pr. dag. 20 deltakere pr. konkurranse og maks 40 deltakere totalt.

Deltagelse

Hver ekvipasje og hver hund kan kun delta på en konkurranse pr dag.

Dømming

Dommer/instruktør bør unngå å dømme nær familie som foreldre, besteforeldre, ektefelle/ samboer, søsken, barn, barnebarn eller personer som bor i samme husstand. Samt hunder som bor i samme husstand, eller man har gått med selv på trening og/ eller konkurranse. Utover dette bør det utøves skjønn om det er for nær relasjon til deltaker.

Premiering

Resultater leses opp i tilfeldig rekkefølge blant de i samme gruppe: de som ikke nådde helt opp denne dagen, de med napp på spesialistene, de med tittel og pallen.