Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 2023!

 

Møtet foregår online via Teams, 1. april kl 16:00.

 

Vær ute i god tid med å logge på slik at vi har god tid til å hjelpe deg dersom det blir tekniske utfordringar. Du kan følge møtet både fra smart tlf og fra PC, vi anbefaler PC ettersom det er lettere å få et overblikk over møtet, og fordi det er lettere å følge med på dokumenter som vises underveis. Vi satser på at alt fungerer som det skal, men håper på tålmodighet dersom ting tar tid.

 

Kun betalende medlemmer har stemmerett, bruk fullt navn ved innlogging slik at din stemme også teller!

 

 

Lenke til møtet sendes ut sammen med årsmøtepapirene til alle betalende medlemmer.

Forslag til saker sendes til styret senest fire uker før årsmøtet (innen 4. mars 2023) til post@nosework.no.

 

Saksliste med sakspapirer blir tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet (18. mars 2023)

 

 

Med vennlig hilsen Styret Nosework Norge