Årsmøte 2022 – Nosework Norge

Møtet foregår online via Teams, 19. juni kl 19:00.

Vær ute i god tid med å logge på slik at vi har god tid til å hjelpe deg dersom det blir tekniske utfordringer. Du kan følge møtet både fra smart tlf og fra PC, vi anbefaler PC ettersom det er lettere å få et overblikk over møte og fordi det er lettere å følge med på dokumenter som vises underveis. Vi satser på at alt fungerer som det skal, men håper på tålmodighet dersom ting tar tid.

Kun betalende medlemmer har stemmerett, bruk fullt navn ved innlogging slik at din stemme også teller!

Årsmøte 2022 holdes online 19. juni kl.19.00. Medlem som ikke har fått mail, kan skrive til oss på meldinger via vår Facebook-side.


Saksliste

Årsmelding

Budsjett

Regnskap – balanse

Regnskap – resultat

Regnskap – noter

Handlingsplan

Innkommet sak 1

Innkommet sak 2


Med vennlig hilsen

Styret Nosework Norge


Har du ikke betalt medlemskap ennå kan du logge inn på nosework.no og melde deg inn før møtet!