Ekstraordinært årsmøte

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i dag, 20.12.2021, kl. 18:00
Møtet foregår på Teams. Mail er sendt ut til alle registrerte, aktive medlemmer.

Logg på i god tid slik at vi kan hjelpe deg om det blir tekniske utfordringer.

Vi minner om at det bare er betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. Stemming vil gjøres i chat og møteleder gir tydelig instruks underveis.

Vel møtt!