Konkurranser under planlegging

Arrangørar kan no dele sine planer for konkurransar, i et opent googledokument!

Dokumentet vert oppdatert av arrangørene sjølve.

Me håpar dette vil gjere det lettare å planlegge konkurransar framover!

Planleggingssida finn du i menyen under Kalender -> Konkurranser under planlegging

eller ved å klikke her: https://www.nosework.no/underplanlegging/