Nytt styre er konstituert!

På årsmøtet den 2. mai 2020 behandlet årsmøtet sak om valg av styre. Årsmøtet takket av Bettina Franz, Berit Smaaland og Henriette Hollingsholm, og ønsket velkommen til Hanne Lereggen Johansen som ny nestleder, Johanne Bertling Krogstad som ny sekretær, og Terje Emil Grøstad som styremedlem.                   

STYRETS SAMMENSETNING2019/202020/21
Leder   Naomi SundNaomi Sund
NestlederBettina Franz    Hanne Lereggen Johansen
KassererHege EriksenHege Eriksen
SekretærBerit SmaalandJohanne Bertling Krogstad
StyremedlemHenriette HollingsholmTerje Emil Grøstad
1. varaEmma NielsenEmma Nielsen
2. varaMari LægreidMari Lægreid

Det nye styret hadde sitt første styremøte den 19.mai 2020. Styret satser på månedlige møter fremover, med avbrekk i fellesferien. Neste møte er 15. juni, som er siste møte før sommeren.