Å ARRANGERE NOSEWORKKONKURRANSER

Åsnes og Omegn Hundeklubb har blitt spurt av Nosework Norge om vi kan skrive noen ord om hvordan det er å arrangere noseworkkonkurranser. Det gjør vi så gjerne, og jeg håper teksten kan være både til inspirasjon, hjelp – og ettertanke. 

Vi arrangerte vår første konkurranse sommeren 2018; nosework 1. Etter det har det blitt tre til; spesialistsøk 1 innendørs, nosework 1 og spesialistsøk 1 kjøretøy. I løpet av sommeren skal vi også arrangere spesialistsøk 1 utendørs og spesialistsøk 1 innendørs. 

Vi har vært samme arrangementskomitè hele veien, bestående av fire stykker. At vi stadig fortsetter å arrangere er vel et bevis på hvor godt vi trives med det! Det gir oss mye å arrangere disse konkurransene, og det er absolutt ikke avskrekkende. Samtidig vil vi heller ikke late som at “alt gjør seg selv”, for det gjør jo ikke det. 

God planlegging er nøkkelen. Det er tidsfrister å holde, ting må skje i riktig rekkefølge og det er noen viktige detaljer å huske på. For eksempel så må dommer og konkurranseleder være på plass før søknad sendes til NWN. Man må også huske å sette konkurranseområdet i “nosework-karantene” tre måneder før konkurransen. 

Å snakke om penger kommer man ikke utenom. Det er lite å tjene for en klubb på å arrangere noseworkkonkurranser – til det er antallet deltagere man kan ha for lite. Vi har derfor benyttet oss av dommere i rimelig geografisk nærhet, for å redusere reiseutgiftene. 

Når man snakker økonomi kommer man jo fort inn på premier. Vi har prøvd å få tak i sponsede premier så godt det lar seg gjøre, noe som har blitt vanskeligere med tiden. Vi har derfor måttet gå ned på standarden på deltagerpremiene, men noe får allikevel alle med seg. Vi har alltid hatt rosetter, og dette er populært. Der har vi gått over til å selge deltager- og tittelrosetter, mens de pallplasserte selvfølgelig får sin rosett. 

Vi har også vært så heldige og fått låne konkurranseområde gratis fire ganger. Dette har spart oss for mye penger, og er å anbefale. På sommerens konkurranser flytter vi på oss for variasjonens del, og det synes på budsjettet at vi der må betale for oss. 

Vi har gått over til å bruke deltager.no til påmelding. Dette koster noen kroner, men er ryddig  og sparer oss for en del jobb. Vi anbefaler også å lage ei venteliste, da det alltid er noen som vil komme til å melde avbud. 

I tillegg til å få på plass dommer og konkurranseleder, er det viktig å få på plass tidtaker og et par stykker til sekretariatet. Sistnevnte kan gjøre alt fra å sjekke vaksinasjonsattester og dele ut resultatkort, til å være “innpisker” under søkene og bistå dommer med utregning av resultater. 

Hos oss trekker deltagerne startnummer ved oppmøte i sekretariatet. Det sikrer en så tilfeldig tildeling av startnummer som mulig. Vi har nå laminert startnummerne og samler dem inn igjen ved konkurransens slutt. Det sparer oss for jobb, og ikke minst miljøet for søppel. 

Vi har alltid hatt kiosk på våre konkurranser. Salget kan gå litt opp og ned, men mange reiser langt, og det kan være godt å ha tilbud om noe annet enn matpakka. Sammen med kiosken hadde vi på siste konkurranse loddsalg. Ivrige noseworkere i klubben bidro med gevinster, så dette ga litt ekstra overskudd på arrangementet. 

Det er stort sett de samme som arrangerer noseworkkonkurranser i landet vårt per i dag, så det hadde vært moro om enda flere kunne tenke seg å prøve! Det er ikke uoverkommelig, og som arrangør lærer man mye av det. Jeg håper denne teksten har vært til nytte for de som går med planer om å arrangere noseworkkonkurranser! 

Mvh 

Anna Lene R. Uggerud, 

leder for noseworkgruppa i Åsnes og Omegn Hundeklubb