Årsmøte 2020

Vi velger å sende ut innkalling til årsmøte i håp om at situasjonen i landet tillater gjennomføring. Dersom situasjonen fortsetter slik som i dag vil årsmøtet bli flyttet til en seinere dato.

Årsmøte 2020 holdes i Bergen, 2.5.20.Forslag til saker sendes til styret seinest 4 uker før årsmøtet (4.4.20) noseworknorge@gmail.com

Forslag til kandidater for tillitsverv sendes valgkomiteen seinest 4 uker før årsmøtet. (4.4.20): merethe.kumle@gmail.com

Saksliste med sakspapirer skal være tilgjengeliggjort for medlemmene senest to uker før årsmøtet (18.4.20)

2.5.20 og 3.5.20 arrangerer Canis Bergen NW1 og S1-U konkurranser. Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/events/690639814807522/

Vi vil samtidig minne om at det er kun medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet. Medlemsavgift må være betalt for 2020.